Yoga & Meditation Personlig Träning

”OM MAN KAN UNDERVISA MED HUMOR
SÅ FINNS DET INGEN ANLEDNING
ATT BARA VARA ALLVARLIG”

Det är viktigt att ha kul på vägen till sina mål. Att förknippa träning och rörelse med positiva känslor och glädje kan vara avgörande inför om din förändring blir långvarig. En av mina främsta utmaningar är att hjälpa andra till att fina glädjen i att röra på sig. Med tålamod, struktur och en mindre kritisk attityd gentemot sig själv så är jag övertygad om att det är något som alla kan uppnå.

Att ta till sig nya kunskaper med en stor mängd stimuli runtomkring är svårt. Av den anledningen så har jag länge prioriterat en omgivning som är mer privat när jag coachar. I en lugnare miljö är det lättare att blicka inåt och verkligen upptäcka sin kropp.

FRÅGOR
Ibland är frågorna viktigare än svaren.
Kan jag påverka hur jag mår genom att använda min kropp?
Hur långt ifrån min absoluta potential (fysiskt, mentalt och emotionellt) är jag?
Vilka fördelar skulle jag dra nytta av om jag prioriterade min inre familj, min “farkost” lite oftare?
Vilken strategi fungerar bäst för mig för att uppnå en långsiktig förändring?
Hur kan jag förändra mina prioriteringar?

DOKUMENTERING
För att veta vart jag ska imorgon kan det vara bra att veta var jag är idag. Att dokumentera sin kost, sin aktivitet och sitt mentala tillstånd i olika situationer är ett effektivt sätt för att få en klar översikt och för att kunna skapa en välfungerande plan kring hur man skall gå till väga. Din diet består utav av som du matar dig själv med. Här spelar din omgivning en stor roll. 

KROPPEN OCH SINNET
Det är lätt att ta kroppen för givet. Många gånger så får kroppen uppmärksamhet först när den gör ont eller när vi är missnöjda med den. Tänk om du hade behandlat din familj eller dina vänner på detta sätt?
Genom enbart att skåda sin kropp som något levande och vackert så blir man mer benägen till att även vårda och ta hand om den på bästa möjliga vis.
Att belöna den genom utmaningar, aktivering och avslappning. Du kan även prioritera din kropp ytterligare genom att ge den näringsrik mat.

Det är lätt att glömma att den mänskliga kroppen, och framför allt hjärnan, är den mest komplexa strukturen i universum som vi hittills har studerat.

Många tränar kroppen men det är fortfarande relativt ovanligt att vi arbetar med att utmana vårt sinne under träning om vi inte håller på med yoga.
Varför är en mer närvarande rörelse intressant även utanför yoga? Genom att implementera större närvaro under dina träningspass så har du möjlighet att underhålla både din kropp, din själ och ditt sinne. Samtidigt kan du att träna hårdare ju mer närvarande du är.

Jag jobbar gärna med funktionell styrketräning i kombination med yoga och boxning. Alltså rörelser som aktiverar stora delar av kroppen, där vi utmanar styrka, teknik, koordination och balans. Rörelser som ger oss glädje och energi.

Jag tänker i form av rörelser när jag utformar ditt program och ser till så att du får arbeta i alla de tre rörelseplanen.

Sagittalplan
Rörelser i sagittalplanet innebär rörelser framåt och bakåt då man ser kroppen från sidan. Rörelser i detta plan kallas flexion eller extension.
När du går eller sparkar framåt så är det en kombination av rörelser som sker i kroppens sagittalplan.

Frontalplan
Rörelser i frontalplanet innebär inåt- och utåtrörelser i förhållande till kroppen då man ser kroppen framifrån. Rörelser i detta plan kallas adduktion eller abduktion. En sidledsspark är en kombination av rörelser som sker i kroppens frontalplan.

Horisontalplan
Rörelser i horisontalplanet innebär rotationer av kroppen i horisontell riktning. Rörelser som sker i detta plan kallas inåtrotation eller utåtrotation. En vänsterkrok i boxning är en rörelse som sker i detta plan.

Tanken är att du ska ta med den teknik du lär dig vid exempelvis ett marklyft och implementera denna i andra sammanhang i din vardag. När du ska bära dina matkassar till bilen, bära din baby eller kanske bara plocka upp lättare föremål från golvet.

 

Varför Yoga?

Idag förknippas yoga ofta med perfektion. Perfekta positioner utförda av superflexibla modeller i en exotisk miljö.
Denna association gynnar sällan de som aldrig har provat yoga, och allra helst inte de som kanske är i störst behov av att få praktisera yoga.
De som känner sig stela eller svaga, de som är överviktiga och har svårt med balansen eller de som kanske känner sig nedstämda med en negativ självbild.
Alltför ofta har jag hört klienter beskriva sitt fösta besök på en yogastudio som ett enda långt stresspåslag.

“There is more to life
than increasing its speed.”
– Mahatma Gandhi

Strävan efter perfektion är inte negativ i sig, särskilt om den bakomliggande känslan är positiv och icke dömande.
Men när man inte har en positiv inställning till sig själv och till sin kropp så blir strävan efter perfektion ofta ett stort hinder som innebär att det inte blir inbjudande att ställa sig på mattan.

Detta negativa synsätt inför sig själv känns idag som regel snarare än undantag. Kanske påverkas vi av dagens samhälle? Sorgligt nog så finns det ett ekonomiskt intresse kring att människor skall känna sig missnöjda med sig själva och sin kropp. Att rikta in sig på människans känslor för att påverka deras handlingar ligger till grund för hur hela reklambranschen är utformad. Den moderna PR industrin utformades av Eward Berneise under tidigt 40-tal där han kombinerade Gustave Le Bons och Wilfred Trotters idéer om masspsykologi med sin morbrors, Sigmund Freuds psykoanalytiska idéer. En inre känsla av otillräcklighet och att man inte duger som man är kan bidra till att man blir en bättre konsument i strävan efter att känna sig värdig.
En annan effekt av detta kan innebära att man gärna undviker att vara närvarande i sin egen kropp. Att få vara mera här och nu, utan att döma, utan att kritisera. Bara få vara. Detta är vad yoga skall kunna erbjuda. 
Jag är utbildad inom  Traumaanpassad Yoga Sverige (TAY). Genom att följa deras riktlinjer så kan yoga vara passande för alla individer, även för dem som kanske lider utav trauma eller PTSD. 

Mitt mål är att alla skall kunna fina någon liten glädje eller befrielse från sin yoga även vid det allra första tillfället. Detta kan uppnås genom att du strävar efter att minska sin självkritik, genom tydliga instruktioner från läraren där man samtidigt har möjligheten till att själv få välja vad som känns rätt för sig just idag.
Enligt mig så ska yoga kunna bidra till en känsla av frihet och uppskattning inför sig själv, sin kropp och sina förmågor. 

MEDVETEN NÄRVARO

Att mental fokus ökar din förmåga att prestera både i vardagen och inom träningen är ingen nyhet. Med bättre interoception (känslan av kroppens inre tillstånd) blir du mer närvarande, vilket i sin tur gör det lättare att uppmärksamma kroppens reaktioner vid olika tillfällen. Stress ökar exempelvis din andningsfrekvens. Genom att uppmärksamma din andning kan du även påverka din stress. Optimerad andning höjer även din prestation rejält i de flesta aktiviteter samtidigt som hjärnans funktion är starkt förknippad med dess syresättning. 
Genom en ökad känslomässig närvaro så kan man även få en förbättrad möjlighet till att kontrollera sina handlingar och därmed inte bara uppnå men även bibehålla sin målsättning.
För att du skall fungera optimalt, behöver din farkost användas, tankas, smörjas och servas på bästa möjliga sett. Den behöver aktiveras, men den behöver även vila. Här spelar sömnen en viktig faktor. Men även de tankar och känslor som du bär med dig under ditt vakna tillstånd.
Med rätt träningen är möjligheterna till förändring ändlösa. 12 minuters meditation har visat sig vara tillräckligt för att kunna se en fysisk förändring av hjärnans struktur inom 8 veckor.

KOST OCH NUTRITION

”Låt maten bli din medicin och medicinen din mat” är ett gammalt ordspråk som Aristoteles förmodligen lånade från öst en gång i tiden. Förhoppningsvis går vi mot ett samhälle som jobbar mer med detta synsätt som utgångspunkt.

Idag äter vi dessvärre större mängder mat men samtidigt mindre ”riktig mat”. Istället för rena produkter äter vi fler ”matliknande produkter” som inte tillgodoser oss med viktiga ämnen.

Självklart behöver kost inte endast ses som en typ av driftmedel. Att avnjuta en god måltid i gott sällskap kan nog nästan vara lika läkande för kropp och själ som själva innehållet i maten. Att äta hälsosam mat ska därför inte behöva vara något som känns jobbigt eller tråkigt. Jag vill hjälpa dig att hitta goda alternativ för att du ska kunna hitta en långsiktig förändring, som håller livet ut.

Kosten jag rekommenderar är minimalt behandlad. Den innehåller mycket protein, hälsosamt fett och är färgglad – det är inte en myt att du täcker många behov av vitaminer och mineraler genom att äta mat ”med olika färger”. Den mat jag rekommenderar är dessutom väldigt smakrik.

Mörkgrönt är klorofyllets egna färg. När du äter klorofyllrik mat ser du även till att få i dig stora mängder magnesium, något som är ytterst viktigt vid hård träning då du bryter ned kroppens mineraler snabbare än vanligt. Magnesium motverkar allt från sömnsvårigheter till stress, utmattning, muskelkramp, hjärtbesvär, depression och nervositet.

Personlig Coching

55 minuters lektioner (PT60)

• 1 lektion 900 kr

• 10 paket 8000 kr

• 25 paket 18750 kr

• PT 1 x i veckan = 670 kr/st = 2881 kr per månad
(12 månaders bindningstid med möjlighet för paus vid sjukdom eller semester.)

• PT 2 x i veckan = 620 kr/st = 5332 kr per månad
(12 månaders bindningstid med möjlighet för paus vid sjukdom eller semester.)

• PT 3 x i veckan = 570 kr/st = 7353 kr per månad
(12 månaders bindningstid med möjlighet för paus vid sjukdom eller semester.)

Boxningsklass

Fitness Boxning måndagar 17:00

Adress: Kungsgatan 6 (K6)
150 kr per pass
Alternativt terminsavgift 1500 kr för 15 pass.

Yoga Klass

Stressreducerande Yoga enligt (TAY)
Torsdagar 17:00

Adress: Kungsgatan 6 (K6)
150 kr per pass
Alternativt terminsavgift 1500 kr för 15 pass.

Företagsklasser

Yoga, boxning, mindfulness & styrka

• 1 klass 2500 kr 

• 5 klasser 2000-2300 kr per klass.

• 10 klasser 1800-2200 kr per klass. 

• 30 klasser 1700-2000 kr per klass.

Föreläsningar & workshops

Mindfulness & stresshantering, Träning, kost & hälsa.

• 1 timme 2500 kr 

• 5 timmars workshop 1800 kr i timmen = 9 000 kr

• 7 veckors mindfulness kurs  = 14 000 kr

• 15 minuters mindfulness/meditations sessioner på företag från 1000 kr per session